Z uwagi na szybko wzrastającą w ośrodku liczbę osób zakażonych COVID-19 lub przebywających na kwarantannie (uczniowie i nauczyciele) przypominam, że na terenie całej placówki w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie, pokój nauczycielski) obowiązuje bezwzględny nakaz używania prawidłowo założonej maseczki – zasłaniania ust i nosa. Ponadto należy zachowywać odpowiedni dystans tam, gdzie tylko jest to możliwe oraz jak najczęściej myć i dezynfekować ręce.
Pamiętajmy, że te proste zasady mają wpływ na nasze wspólne bezpieczeństwo.
Mam nadzieję, że nie stanę przed koniecznością zawieszenia funkcjonowania ośrodka w trybie stacjonarnym z powodu bardzo dużej liczby zakażonych.

Katarzyna Malinowska – dyrektor SOSW