Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas długoletnia, emerytowana nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kazimierza Kirejczyka w Starogardzie Gdańskim, ś.p. Krystyna Giełdon
Pani Krystyna przez blisko 33 lata była zaangażowana w nauczanie i wychowanie wielu pokoleń dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Zawsze skromna i życzliwa, bardzo wrażliwa na krzywdę.
Żegnamy Panią, łącząc się w żałobie z Najbliższymi. Szczególne słowa pociechy kierujemy do naszej Koleżanki Doroty Zielińskiej z powodu tej ogromnej straty.
Społeczność SOSW w Starogardzie Gdańskim.