Przywitaliśmy wiosnę nietypowo ubrani w dwie różne kolorowe skarpetki! Połączyliśmy się tolerancją i zrozumieniem dla osób z Zespołem Downa.