Dziękujemy!
Za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy.
Za wrażliwą duszę, która nakłania do czynienia dobra,
za bezinteresowną pomoc i życzliwość na rzecz pogorzelców.

We wtorek, 12 kwietnia zostały przekazane cegiełki w postaci 1800 zł na ręce rodzin, które straciły domy w pożarze z dnia 31 marca.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli zbiórkę