Dziś przypada ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU. Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kampania przyczynia się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Z tej okazji w piątek 1 kwietnia „świeciliśmy na niebiesko” w naszym przedszkolu. Ubierając się na ten kolor przedszkolaki wykonały niebieskie dłonie i bawiły się przy muzyce. 💙