Jak poprawnie segregować śmieci? Jestem EKO- takie przypomnienie czy wdrażanie wychowanków do segregowania odpadów realizowane było podczas zajęć otwartych prowadzonych przez panią Dagmarę. Gościliśmy pana Dyrektora Tomasza Cesarza i innych nauczycieli, którzy bacznie nas obserwowali…
Mamy nadzieję, że nauka nie poszła w las gdzie często można spotkać wysypiska śmieci utworzone przez osoby, które z nauką nie były za pan brat. My jesteśmy EKO.