W piątek w warsztatach polisensorycznych „Doświadczenia z wodą” brały udział uczniowie zespołów edukacyjno – terapeutycznych oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Warsztaty były okazją do ćwiczeń pamięci słuchowej, treningu koncentracji uwagi, odkrywania, mieszania barw, smakowania wody i lodu (smakowego 😜). Wybuchały wulkany i aktywowaliśmy gejzery. A nawet tworzyliśmy własny slime. To wszystko działo się w ramach projektu „Woda to nasz skarb” przy wsparciu Fundacja Orlen. Dziękujemy