W dniu 6 mają 2022r odbył się konkurs ekologiczny w ramach programu oddziaływań ekologicznych w SOSW w roku szkolnym 2021/2022 zorganizowany przez panie Marię Bonin i Dorotę Zielińską. Udział w konkursie wzięli uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz V- VIII zet-u. W czasie konkursu sprawdzono wiedzę uczniów w zakresie segregacji odpadów, oszczędzania wody i elektryczności, recyklingu. Rozwiązywano krzyżówki, zagadki, uzupełniano zdania, rozwiązywano zagadki. Wszyscy pracowali pilnie i z dużym zaangażowaniem.