W dniu 11 mają uczniowie dwóch klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy gościli w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Jana Pawła II. Najpierw Pani Dyrektor opowiedziała nam o placówce i nas po niej oprowadziła. Mieliśmy też okazję porozmawiać z podopiecznymi – większości naszymi absolwentami. Sympatycznym rozmowom i wspomnieniom przy kawie, kanapkach i cieście nie było końca. Aż trudno było nam się rozstać. 🥰🥰