Nasi najmłodsi uczniowie uczestniczyli w pierwszym odcinku programu Świadomość Procentuje pt. „ Przyjaźń. O prawach świata, które wspierają harmonijny rozwój dzieci i poprawiają relacje w grupie”.
Były to zajęcia pełne ćwiczeń, zajęć plastycznych i tańców. Podczas wspólnej zabawy pod kierunkiem pani Moniki Kluzy – trenera mentalnego dzieci i dorosłych, autorki bajek, wierszy i piosenek, uczestnicy zajęć uczyli się, jak nawiązywać i pielęgnować przyjaźnie.