Najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników ośrodka z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.