W tym roku Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania przypadł 29 września. Celem święta jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Głośne czytanie jest dobrą okazją do budowania więzi i wspólnego spędzania czasu. W szkolnej bibliotece w tym dniu gościliśmy naszych najmłodszych czytelników oraz ich starszych kolegów.