W roku szkolnym uczniowie klasy 3 Szkoły Branżowej biorą udział w Projekcie OSEhero edycja 2023/2024. Dzięki temu w aktywny sposób zwiększają swoją świadomość dotyczącą cyberzagrożeń oraz nabywają umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu. Podczas lekcji wychowawczych młodzież dowiedziała się, jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia.
Dzisiaj, 28.11.23 r. wszystkich uczniów Szkoły Branżowej odwiedziła pani starszy aspirant Karolina Przynyłowicz i przybliżyła zagadnienia związane ze współczesnymi formami niewolnictwa, które są przestepstwami: seksting, sponsoring, handel ludźmi czy praca przymusowa. Młodzież mogła na osobności porozmawiać z panią aspirant ; ponadto placówce zostały przekazane materiały edukacyjne i zapowiedź kolejnych spotkań.
Magdalena Lewandowska