Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe ul.Długa 55, 80-209 Tuchom w ramach dofinansowania obiadów dzieciom w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w roku kalendarzowym 2023 przekazało kwotę 9.450,00. 👏👏👏
Dzięki otrzymanej przez Państwa darowizny z ciepłego posiłku skorzystało 68 dzieci. 🍴🍝🍛🍴🍲🥘 🍴
❤️❤️ Bardzo dziękujemy za przekazane środki, liczymy na dalszą współpracę. 🤝