Dzień 14 lutego skłonił naszych przedszkolaków do rozmów o uczuciach tj. radość, smutek, odwaga, złość, strach, wreszcie MIŁOŚĆ. Rozmów i rozważań na temat uczuć jakie mieszkają w naszych sercach nie było końca. Jedno jest pewne: chcemy żyć i być dla drugiego człowieka zawsze otwartym. A to wszystko odbyło się w cudownym towarzystwie Bajkowozowej Walizki Wyobraźni z książką pt. „W moim sercu” Jo Witek.