21 marca dzieci z młodszych zespołów obchodziły Dzień kolorowej skarpetki.Kolorowe skarpetki symbolizują różne chromosomy i świętowanie unikalności każdej osoby oraz okazanie wsparcia osobom z Zespołem Downa i promowania akceptacji różnorodności. Z tej okazji uczniowie wysłuchali opowiadania „Każdy jest inny”, które podkreśla, że każdy z nas ma mocne i słabe strony, chce mieć przyjaciół, potrzebuję akceptacji, wsparcia i zrozumienia. Następnie wykonali kolorowe skarpety w formie wydzieranki i wykonali pamiątkowe zdjęcie. Pamiętajmy: Każdy jest inny, wszyscy są równi!”