19 kwietnia przypada kolejna rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Po raz kolejny nasz Ośrodek wziął udział w Akcji „Żonkile”, dedykowanej tym wydarzeniom, oczywiście we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”, które udostępniło nam ciekawe materiały edukacyjne. A to nasza fotorelacja z przeprowadzonych zajęć.