Dziś przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach ogrodniczych z wykorzystaniem symboli do komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Zajęcia te miały na celu nie tylko rozwijanie umiejętności komunikacyjnych naszych dzieci, ale również pokazanie jak wielką radość można czerpać z umiejętności wyrażania siebie, swoich potrzeb i poczucia sprawstwa. Bardzo dziękujemy Pani Kasi za świetnie przeprowadzone warsztaty