Zbieraj i pomagaj – włącz się w akcję ZBIERAM TO W SZKOLE
Zachęcamy do włączenia się w zbiórkę – ZUŻYTYCH BATERII oraz „DOBRYCH MONET” .
Do akcji włączył się nasz Samorząd Uczniowski, który będzie zbierał w klasach zgromadzone przez Was baterie lub monety – będzie to ostatni dzień każdego miesiąca.
Liczymy na Wasze zaangażowanie!
Do akcji ZBIERAM TO W SZKOLE włączył się nasz Ośrodek oraz Szkoła Podstawowa nr 3. Razem możemy więcej!
Dzięki tym zbiórkom dokonuje się dwojaka pomoc:
1) Edukujemy ekologicznie dzieci i młodzież. Pomagamy środowisku naturalnemu, wspieramy recykling, aby jak najmniej odpadów trafiało na wysypiska śmieci.
2) Dzięki darowiznom od firm recyklingowych przekazywana jest jako pomoc do najbiedniejszych krajów w Afryce i Azji. Dzięki „dobroczynnemu recyklingowi” wybudowano m.in dom dla ofiar tajfunu na Filipinach, trzy studnie w Czadzie, fundowane są stypendia szkolne dzieciom na Filipinach oraz wspierany jest Dom Dziecka w Boliwii.
Więcej informacji na stronie www.zbieramtowszkole.pl