Garncarstwo

Tytułowe zajęcia mają poza sferą edukacyjną (nauka teorii i praktyki w pracowni garncarstwa i gliny) działać terapeutycznie na uczniów i wspomóc prawidłowy rozwój motoryki małej.

Bardzo ważną rzeczą w pracy z dzieckiem jest jego samodzielne manipulowanie wszelkimi materiałami. Dowiedziono, że wszelkie masy plastyczne – w tym glina – są doskonałymi materiałami do terapii rąk.

Dzięki naszym zajęciom dziecko uświadamia sobie swoją sprawczość, rozwija wyobraźnię, kształtuje poczucie estetyki. Na zajęciach dzieci uczą się tworzyć odlewy ceramiczne, oczyszczać je, wypalać i dekorować glazurą i farbami. Poza ceramiką odlewniczą uczniowie lepią przedmioty z gliny plastycznej i w miarę możliwości spróbują trudnej pracy na kole garncarskim.

Gabinet garncarstwa jest doskonale zaopatrzony we wszystkie potrzebne narzędzia i materiały włącznie ze specjalistycznym piecem do wypalania gliny. Zajęcia garncarstwa prowadzą specjalnie przygotowani i przeszkoleni nauczyciele – B.Pliszka, H.Władasz