Podstawową ideą terapii Biofeedback jest nabywanie trwałej umiejętności (uczenie się) osiągania stanu równowagi fizjologicznej.
W treningu wykorzystuje się nowoczesną aparaturę medyczną, która pozwala na analizę zapisu fal mózgowych z różnych rejonów mózgu.
Zasada działania polega na komputerowej analizie zapisu EEG pacjenta, podłączonego poprzez elektrody do systemu.

Najważniejszą konsekwencją stosowania terapii EEG Biofeedback jest to, że osiągnięte po sesji zmiany w aktywności bioelektrycznej mózgu są względnie stałe.
Zaletą metody jest również brak niepożądanych efektów ubocznych, dlatego terapię można prowadzić już z małymi dziećmi, od 3 – 4 roku życia.
Podczas treningu terapeuta dostraja pożądane parametry fal mózgowych pacjenta tak, by zasymulować powstawanie nowych, korzystnych wzorców lub hamować te niewłaściwe.

Wskazania terapeutyczne:

  • nadpobudliwość psychoruchowa
  • zaburzenia uczenia się
  • zburzenia zachowania
  • dysleksja, dysgrafia, dysortografia
  • migreny, chroniczne bóle głowy
  • stany po udarze lub urazie mózgu
  • padaczka
  • zaburzenia snu
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia psychiatryczne.

Mogą z nich korzystać zarówno ludzie zdrowi, chcący poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi zaburzeniami, deficytami, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zasadniczo obszarem takiego oddziaływania jest potencjał umysłu i reakcje na stres.