Terapia ruchowa metodą V. Sherborne

Ruch jest bardzo istotnym i praktycznie nieodzownym elementem życia ludzkiego. Często jednak zapominamy o jego walorach, o tym, że może on stać się istotnym elementem terapii. Ruch nabiera szczególnego znaczenia w przypadku dzieci głęboko upośledzonych umysłowo, u których motoryka jest znacznie ograniczona.

Do podstawowych założeń metody zaliczamy rozwijanie przez ruch:

  • Świadomości własnego ciała
  • Świadomości przestrzeni i działania w niej
  • Dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Zajęcia prowadzone ta metodą są bardzo pomocne w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.
Z charakterystyki dzieci szczególnie głęboko upośledzonych umysłowo wynika, że bardzo często nie interesują się one otoczeniem i raczej nie dążą do nawiązywania kontaktów.

W. Sherborne zwraca uwagę na takie trudności jak:

  • brak reakcji na bodźce zewnętrzne,
  • unikanie kontaktu (np. wzrokowego),
  • lęk przed kontaktem,
  • nawiązywanie kontaktu tylko wtedy, gdy dziecko może być stroną dominującą oraz słaba aktywność,
  • brak inicjatywy i motywacji do działania.

Poprzez odtwarzanie wczesnoniemowlęcych zabaw między rodzicami i dzieckiem, których dziecko upośledzone najczęściej nie doświadczyło, możemy pomóc mu w odnalezieniu siebie i nawiązaniu kontaktu.

Metoda „Ruchu rozwijającego” ma również pozytywny wpływ na funkcjonowanie motoryczne. U wielu dzieci niepełnosprawnych umysłowo występują: – niedowłady, – przykurcze, – zburzenia równowagi. Nieprawidłowo kształtuje się też u nich motoryka rąk: – mała precyzja i słaba koordynacja ruchów, – niski poziom kontroli i celowości ruchów. Ćwiczenia V. Sherborne są szansą na pokonanie wyżej wymienionych problemów i zyskanie poczucia większej sprawności ruchowej.