Programy aktywności Ch. Knilla

Metoda ta może okazać się kluczem do każdego dziecka, bez względu na jego możliwości i stan psychofizyczny.
Stosowana jest zarówno w terapii indywidualnej, jak i przy nawiązywaniu kontaktu z dzieckiem, rozbudzaniu sprawczości pozytywnej oraz kształtowaniu orientacji w schemacie ciała i rozwijaniu poczucia tożsamości.

Plusem tej metody jest również efekt orientacji w czasie oraz przewidywania kolejnych czynności uzyskany dzięki wprowadzeniu określonej muzyki (prowadzenie wyraźnie strukturalizowanych sesji). Pracując tą metodą terapeuta zwraca szczególną uwagę na stany i uczucia dziecka, szanuje jego wolę oraz adekwatnie reaguje na nie, nawet powodując tym samym zmiany w strukturze sesji.

Metoda ta może okazać się szczególnie pomocna w trakcie zajęć terapii indywidualnej, szczególnie z dziećmi autystycznymi, agresywnymi, autoagresywnymi i wycofanymi.