Terapia logopedyczna

Nasze działania mają na celu pomoc dziecku w funkcjonowaniu:

 • w społeczeństwie – poprzez polepszenie jego umiejętności komunikowania się, wyrażania potrzeb i uczuć, rozumienia innych ludzi; 1.
 • w społeczności szkolnej – w nauce czytania i pisania, z którą mowa jest ściśle związana

Podczas zajęć zajmujemy się:

 • diagnozą oraz tworzeniem indywidualnych programów terapii logopedycznej;
 • nauczaniem mowy, przygotowaniem dziecka do nauki mowy lub komunikacji niewerbalnej (obrazkowej);
 • rozwijaniem mowy i myślenia poprzez wzbogacenie słownictwa i doskonalenie rozumienia mowy;
 • nauką używania prawidłowych form gramatycznych;
 • korygowaniem istniejących wad mowy i wymowy.

W jaki sposób pracujemy?

Zajęcia prowadzone w gabinecie terapii logopedycznej obejmują:

 • żmudne, czasochłonne, wymagające wielkiej cierpliwości, ale niezbędne, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne prowadzone najczęściej przy lustrze;
 • gry i zabawy wspomagające prawidłowe oddychanie;
 • pracę z wykorzystaniem układanek edukacyjnych, kart pracy, gier własnego pomysłu przygotowanych dla indywidualnego ucznia, rozwijających rozumienie mowy i myślenia dzieci, posługiwanie się mową, kształtujących prawidłową wymowę;
 • ćwiczenia z wykorzystaniem programów komputerowych, wspomagające kształtowanie prawidłowej percepcji słuchowej i rozwój mowy, umożliwiające łączenie nauki wymowy z nauką czytania i pisania;
 • wspomaganie płynnej mowy i prawidłowej wymowy głosek przy pomocy stymulatora logopedycznego;
 • ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej wg P. Dennisona, logorytmiki, ruchu rozwijającego W. Sherborne;
 • wprowadzenie systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Z kim pracujemy?

Podczas zajęć spotykamy się z dziećmi mającymi problemy z porozumiewaniem się (np. dzieci z zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z upośledzeniem umysłowym różnego stopnia).

Są to:

 • małe dzieci uczęszczające na zajęcia prowadzone w Ośrodku Wczesnego Wspomagania Rozwoju;
 • dzieci w wieku przedszkolnym;
 • uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum ze wskazaniami do terapii logopedycznej

Logopedzi:

 • Dorota Szufrajda
 • Aneta Olszta
 • Małgorzata Krzyżyńska