Terapia Manualna

​Program terapii manualnej w Ośrodku nie ogranicza się do wąskiej sfery usprawniania dłoni dziecka. Ćwiczenia takie w oderwaniu od innych sprawności nie miałyby sensu.

W zakres tej terapii wchodzą, poza usprawnianiem motoryki małej:

 • działania na receptory dotykowe,
 • rozwijanie procesów orientacyjno-poznawczych,
 • myślenia, koordynacji wzrokowo ruchowej,
 • sfery emocjonalno-uczuciowej jak również samodzielności i samoobsługi.
 • Oddziaływanie na różne sfery ze szczególnym uwzględnieniem motoryki małej daje lepsze efekty oraz możliwości pracy z dzieckiem

Cele terapii manualnej to:

 • kompleksowe wspieranie rozwoju psychoruchowego dziecka (ze szczególnym uwzględnieniem sprawności manualnej),
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się,
 • zaspokajanie potrzeby aktywności dziecka,
 • budzenie pozytywnych przeżyć emocjonalnych związanych z działalnością twórczą dziecka,
 • podniesienie samooceny dziecka,
 • rozwijanie samodzielności i samoobsługi.

Z zajęć korzystają szczególnie dzieci uczęszczające do zespołów edukacyjno-terapeutycznych, dzieci objęte edukacją wczesnoszkolną, dzieci z przedszkola specjalnego oraz dzieci objęte opieką Ośrodka Wczesnej Wspomagania Rozwoju.
Ośrodek posiada salę do terapii manualnej zaopatrzoną w komputer ze specjalistycznymi programami, narzędzia do masażu dłoni (przyrządy, olejki zapachowe), materiał potrzebny do prac plastycznych, itp.